VVE beheer van RAAD, bestaat uit:

 • opzetten en inrichten van de administratie en bescheiden van de administratie verzamelen en ordenen;
 • archivering van contracten, correspondentie en verzekeringen alsmede verzorgen, waaronder schadeafwikkeling;
 • verwerken van administratieve gegevens in geautomatiseerd systeem (coderen en invoeren van bankstukken/facturen);
 • beheer van de bankrekening(en) waaronder het verzorgen van geaccordeerde betalingen;
 • opzetten, inrichten, muteren en onderhouden van de ledenadministratie en verzorgen van de incasso d.m.v. automatische incasso van de ledenbijdragen en het opstellen van gegevens ten behoeve van een notariële overdracht van een appartementsrecht waarvan de kosten in rekening worden gebracht bij koper of verkoper, zoals bepaald in splitsingsakte;
 • verzorgen van rapportage per kwartaal, opstellen van prognose/budget en berekenen jaarlijkse ledenbijdragen;
 • verzorgen van de jaarrekening;
 • bespreking van de cijfers;
 • organiseren en notuleren van de jaarvergadering, waaronder agenda opstellen, convoceren en notuleren van de jaarvergadering, alsmede het verzorgen van de presentielijst en machtiging t.b.v. leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen;
 • het voeren van de bestuursfunctie conform de wet, akte en reglement van splitsing van eigendom;
 • verzorgen van dagelijks technisch beheer, alsmede groot onderhoud. Dit omvat afhandelen van onderhoudsklachten, offertes opvragen en beoordelen. De vergadering voorstellen doen;
 • publicatie van alle informatie aan leden via uw eigen website;
 • overleg, begeleiding en advies ten behoeve van een adequate uitvoering van bovenstaande punten.

Offerte? Neemt u contact op!

 

 

Administratiekantoor RAAD | mail@raadinfo.nl

to Top of Page