• DEUGDELIJKE ADMINISTRATIE

Het is voor de fiscus belangrijk om te weten of u voldoende middelen uit uw onderneming haalt om in uw bestaan te kunnen voorzien. Als u te weinig opneemt, zou de fiscus kunnen concluderen dat er zwart geld circuleert. Om deze verwarring te voorkomen is het raadzaam om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen zakelijke en privé-kassen. De eenvoudigste manier is om periodiek een vast bedrag voor levensonderhoud uit uw bedrijf te halen door overboeking naar een privé-betaalrekening. Daarnaast moet u van de zakelijke kas een deugdelijke administratie bijhouden. Dat wil zeggen dat u een kasboek bijhoudt dat u regelmatig afsluit, bijvoorbeeld per maand. Uit de maandelijkse afsluiting moet blijken dat de kas niet negatief loopt, ofwel dat u uit de zakelijke kas niet meer geld heeft gehaald dan er eigenlijk inzit.

 Tijdens een belastingcontrole bekijkt de fiscus al uw administratieve boeken. Kloppen deze niet dan kan de fiscus uw administratie verwerpen. De fiscus kan dan zelf een schatting maken van uw belastbare winst in een bepaald jaar. Bovendien is het een strafbaar feit als u niet voldoet aan de administratie– en bewaarplicht.

Een andere reden om uw administratie goed te voeren is uiteraard de mogelijkheid om de ontwikkelingen van uw resultaten te kunnen volgen.

  • JAARREKENING

Velen zien de jaarrekening als een verplichting waaraan moet worden voldaan om de bankier en de fiscus tevreden te stellen. Maar een jaarrekening heeft meer functies. 

Immers, in de jaarrekening wordt verslag gedaan van het financiële reilen en zeilen van de onderneming en die informatie heeft de interesse van deze twee partijen.

Een verstandige ondernemer kan echter zelf ook veel baat hebben van zijn jaarrekening. De jaarrekening is bij uitstek geschikt om vast te stellen of de onderneming nog op het juiste spoor zit. Hiervoor is het natuurlijk wel noodzakelijk dat de ondernemer zijn doelstellingen voor zijn onderneming heeft geformuleerd, waaraan hij de resultaten kan spiegelen. Jaarlijkse afstemming tussen doelstellingen en werkelijkheid houdt de ondernemer scherp en de onderneming op het goede spoor.

  • STARTERS

Gemiddeld besteden startende ondernemers te weinig tijd aan hun financiële administratie. Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten onder 120 AA-accountants.

Een op de drie AA-accountants merkt in zijn praktijk dat beginnende ondernemers zich niet goed voorbereiden op de boekhouding, administratie en belasting. Bovendien laten zij zich vaak adviseren door mensen die niet deskundig zijn. De starter besteedt wekelijks gemiddeld minder dan vier uur aan zijn boekhouding. Onderschatting van de financiële administratie is een van de belangrijkste redenen waarom veel jonge ondernemers na drie jaar moeten stoppen. Een andere reden is dat zij met onvoldoende kennis van de markt en een gebrekkig ondernemingsplan een bedrijf opzetten. Vaak zijn starters wel vakmensen maar ontbreekt het hen aan voldoende ondernemerschap, zo blijkt uit het onderzoek. Ook maken veel starters te hoge kosten en reserveren zij te weinig geld voor de belastingverplichtingen.

Administratiekantoor RAAD | mail@raadinfo.nl

to Top of Page